Make your own free website on Tripod.com
head1  
Computer Introduction  
  
 
 
 
 

 
 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้นั้นเครื่องจะต้องมีส่วนประกอบพื้นฐานที่สมบูรณ์และเหมาะสม ทั้งอุปกาณ์หลักภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริมต่อพ่วงภายนอก ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีดังนี้

 1. จอภาพ (Monitor) อาจเรียกทับศัพท์ว่า มอนิเตอร์ (Monitor), สกรีน (Screen), ดิสเพลย์ (Display) ใช้แสดงผลทั้งข้อความ ภาพนื่ง และถาพเคลื่อนไหว มีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์ มีทั้งสีและขาวดำ ปัจจุบันนิยมใช้จอสี

  จอถาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์ แสดงผลข้อมูลผลลัพธ์ (Output) มีรูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องรับโทรทัศน์ และสามารถแสดงผลได้ทั้งตัวหนังสือ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

  mon1

  จอภาพโดยทั่วไปมีทั้งเป็นสีเดียว (Monochrome) อาจจะเป็นสีเทา สีส้ม หรือสีขาว บนสีดำ และจอภาพแบบหลายสี (Colour) สามารถแสดงสีได้ตั้งแต่ 16, 256, 65,536 และ 16,777,216 สี ปัจจุบันนิยมใช้จอภาพสีมากกว่าจอสีเดียว

  ขนาดความกว้างของจอภาพมีหลายขนาด ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปคือ ขนาด 14, 15 และ 17 นิ้ว และถ้าใช้ในงานสิ่งพิมพ์ หรือออกแบบกราฟฟิก อาจใช้จอใหญ่มากขึ้น ขนาด 19, 21 และใหญ่มากถึง 32 นิ้ว ซึ่งก็จะมีความละเอียดในการแสดงผลมากน้อยไม่เท่ากัน โดยความละเอียดของภาพจะมีหน่วยเป็นพิกเซล (Pixel) ในแนวนอนและแนวตั้ง เช่น 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024 เป็นต้น ยิ่งมีขนาดของพิกเซลมาก ขนาดของภาพจะมีความละเอียดสูงมากขึ้น ภาพที่ปรากฏจะมีความสวยงานมากขึ้น และขนาดของภาพที่แสดงผลบนจอภาพเล็กลง ทำให้เนื้อที่ใช้งานบนจอมากขึ้น

  lcd

 2. ตัวเครื่อง (Computer Case) หมายถึง รูปร่างลักษณะทั่วๆ ไปของคอมพิวเตอร์ ตัวเครืองจะทำหน้าที่ห่อหุ้มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันตัวเครืองมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิต ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
  1. ตัวเครืองแบบแนวนอน (Desktop Case) เป็นการวางตัวเครืองแนวนอนบนโต๊ะ แล้วนำจอภาำพมาวางบนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์

  desk1

  1. ตัวเครื่องแบบแนวตั้ง (Tower Case) เป็นการวางตัวเครื่องไว้ในแนวตั้ง โดยตั้งไว้บนโต๊ะ หรือบนพื้นก็ได้ แล้ววางจอภาพไว้ข้าง ตัวเครื่อง ปัจจุับันตัวเครื่องแบบนี้ได้รับความนิยมมาก เพราะมีขนาดเล็ก ไม่กินเนื้อที่และเคลื่อนย้ายได้สะดวก

  desk1

  1. ตัวเครื่องแบบรวมไว้ในชิ้นเดี่ยว (All-In-One Case) เป็นการวางตัวเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด รวมเป็นชิ้นเดียวคล้ายกับโทรทัศน์ ตัวเครื่องแบบนี้สะดวกในการเคลื่อนย้ายกะทัดรัด แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม เพราะหากอุปกรณ์ภายในชำรุดหรือเสียหายต้องรื้อทั้งชุด ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

  all1

  1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพา หรือนำติดตัวไปไหนต่อไหนได้อย่างสะดวก มีแบบเตอรี่ป้อนไฟสำหรับเครื่อง เวลาออกไปใช้งานนอกสถานที่ มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา แต่มีความสามารถมากพอๆ กับเครื่องขนาดใหญ่

  lap2

  คอมพิวเตอร์แบบต่างๆ มีข้อดีข้อเสียในตัวเอง การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและลักษณ์งานของผู้ใช้ เช่น หากผู้ต้องการเดินทางไปไกลๆ บ่อยๆ ก็ควรเลือกใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อจะใช้ทำงานได้สะดวก แต่มีข้อด้อยคือ มีความสามารถในการทำงานจำกัด และมีราคาแพงมากกว่าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

 3. คีย์บอร์ด (Keyboard) หรือแป้นพิมพ์เป็นอุกรณ์ที่ใช้พิวพ์คำสั่งหรือป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดมีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ดีดแต่จะมีปุ่มพมพ์พิเศษมากกว่าเครื่องพิมพ์ดีด

key

 1. เมาส์ (Mouse)เป็นอุปกรณ์ที่ใีช้บังคับตัวชี้บนจอภาพเพื่อเลือกคำสั่งต่างๆแทนการป้อนคำสั่งทางคีย์บอร์ด
 2. หน้า้ที่ของเมาส์ โดยสรุปมีดังนี้

  MO1mo2

  1. เลือกคำสั่งบนเมนู
  2. ใช้เลื่อนไอคอน (Icon)
  3. ปรับเปลี่ยนขนาดของวินโดว์หรือหน้าต่าง
  4. เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
  5. เลือกออปชั่นต่างๆ

   การใช้เมาส์มีลักษณะดังนี้

   คลิ๊ก (Click) คือ การกดเมาส์ปุ่มซ้ายหนึ่งครั้ง จะมีเสียงดังคลิ๊กขึ้น แล้วปล่อยอย่างรวดเร็ว การคลิ๊กมีจุดมุ่งหมายเพื่อเลือกคำสั่งหรือเลือกส่วนต่างๆ ในโปรแกรม

   ดับเบิ้ลคลิ๊ก (Double Click) คือ การกดเมาส์ปุ่มซ้ายติดกัน 2 ครั้งอย่างรวดเร็ว ใช้เพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา

 3. เครื่องพิมพ์ (Printer) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของงานพิมพ์ ปริ้นเตอร์มีหลายแบบเช่น แบบจุด (Dot Matrix) แบบอิงค์เจท (Ink Jet) หรือแบบเลเซอร์ (Laser Printer) เป็นต้น

dotinklas

 1. สแกนเนอร์ (Scanner) ทำหน้าที่่คัดลอกเอกสารหรือรูปภาพให้อยในูไฟล์เอกสาร เพื่อใช้ในงานทางด้านคอมพิวเตอร์ต่อไป
 2. sca
 3. โมเด็ม (MODEM: Modulate - Demodulate) หน้าที่ของโมเด็มมีหลายประการ คือ การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต การรับ-ส่งแฟกซ์ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) โมเด็ม 2 ประเภท คือ โมเด็มที่ติดตั้งภายในเครืองคอมพิวเตอร์ (Internal MODEM) ซึ่งจะติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคาไม่แพง แต่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย โมเด็มที่ติดตั้งภายนอก (External MODEM)จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีสายต่อเข้ากับ CPU นิยมใช้มากเพราะเคลื่อนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย และคุณภาพดีพอสมควร

mod2mod3mod1

 1. ซีดีรอมไดร์ (CD-ROM Drive) เป็นอุปกรณ์เล่นแผ่นซีดีรอม โดยคอมพิวเตอร์ จะอ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่ในแผ่นซีดีและแสดงผลออกมาทางจอภาพ
 2. cdrom

 3. ฟลอบปี้ไดร์ (Floppy Drive) เป็นช่องสำหรับอ่านแผ่นดิสก์ 3.5นิ้วเพื่อให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลจากแผ่นดิสก์ไปประมวลผลใรเครื่องอีกทีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องมีไดร์ชนิดนี้อยู่ทั้งเครื่องพีซีโน๊ตบุ๊คหรือแมคอินทอช

fdd

 1. ฮาร์ดไดร์ (Hard Drive) หรือฮาร์ดิสก์ เป็นที่เก็บข้อมูลหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความจุข้อมูลมากกว่าฟลอปปี้ดิสก์หลายเท่า ฮาร์ดดิสก์จะติดตั้งอยู่ในระบบหลัก ขนาดความจุตั้งแต่ 20กิกะไบต์ขึ้นไป ปัจจุบันมีความจุ 200 กิกะไบต์ เวลาใช้งานคอมพิวเตอร์จะทำการเรียกโปรแกรมระบบที่สำคัญของฮาร์ดิสก์ลงไปในหน่วยความจำแรม ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้งานกันมากขณะนี้มีขนาดพอเหมาะที่จะบรรจุอยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างพอดี
 2. hdd